Lodewijk Verduin

Lodewijk Verduin (1994) studeert Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft literaire kritieken voor
De Groene Amsterdammer en publiceerde essays in Tirade, Hollands Maandblad en De Nederlandse Boekengids