Contact

Stichting De Gids
Postbus 353, Amsterdam
Singel 464, 1017 AW Amsterdam
Rekeningnummer: NL65 TRIO 019 849 6176

Redactiesecretariaat
 Stichting De Gids
 Singel 464
 1017 AW Amsterdam
020 - 524 55 15
 redactie@de-gids.nl

DIG Webredactie: webredactie@de-gids.nl


Kopij

Het is mogelijk om een origineel Nederlandstalige en nog niet eerder gepubliceerde tekst in te zenden voor publicatie op DIG (De Internet Gids). Ook publiceren we nieuwe vertalingen naar het Nederlands van onvertaald (anderstalig) werk. Wij vragen je om je inzending te beperken tot vijf gedichten of proza/essayistiek van maximaal 3600 woorden. We raden schrijvers aan om pas kopij in te zenden na het lezen van een aantal recente artikelen op DIG, om op die manier bekend te raken met de stukken die verschijnen op ons digitale platform. 

Bijdragen voor DIG (De Internet Gids) kunnen gestuurd worden naar: webredactie@de-gids.nl 

De redactie streeft ernaar binnen drie maanden op inzendingen te reageren. Houd er rekening mee dat dit langer kan duren in maanden waarin we bijzonder veel inzendingen ontvangen en tijdens de zomerstop (juli-augustus).

Uitgever

Stichting De Gids 

Subsidies & donaties

Op dit moment worden de activiteiten van DIG (De Internet Gids) mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds en enkele particuliere donateurs. Ook jij kunt donateur worden! Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de culturele ANBI-status, waardoor je gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken.