Doneer aan De Internet Gids

DIG (De Internet Gids) wordt uitgegeven door Stichting De Gids en heeft een eigen onafhankelijke redactie. De redactie werkt onbezoldigd en de auteurs krijgen voor hun publicaties slechts een bescheiden vergoeding. DIG heeft ervoor gekozen geen betaling te vragen aan de bezoekers van de website om zo toegankelijk te blijven voor iedereen. DIG ontvangt een vierjarige (2000-2024) subsidie van het Nederlands Letterenfonds, echter zonder donaties is de toekomst van DIG onzeker
 
Uw donatie kunt u storten op bankrekening NL80 RABO 3178 1405 65 ten name van "Gids Fonds" en onder vermelding van "De-Internet-Gids", of door toezending van een machtiging voor periodieke schenking. Stichting De Gids is een culturele ANBI-instelling, hetgeen betekent dat uw donatie is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Het bestuur van Stichting De Gids is onbezoldigd.
 
Mocht u geïnteresseerd zijn en graag nadere toelichting ontvangen van onze redactiesecretaris Maria van Dordrecht, dan bent u op afspraak van harte welkom aan het redactieadres aan Singel 464, 1017 AW Amsterdam. Maria van Dordrecht is te bereiken via het e-mailadres redactie@de-gids.nl.
 
ANBI-gerelateerde informatie

NB: Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de culturele ANBI-status, waardoor uw gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken. 
 
 Fiscaal nummer: 8167 62910
 KvK-nummer: 4119 7538