Doneer aan De Internet Gids


DIG (De Internet Gids) geeft een essentiële impuls aan het hedendaagse literaire landschap. We bieden makers de ruimte om hun grenzen te verleggen, onbekende richtingen te verkennen en vernieuwende publicatiemogelijkheden volop te benutten. Vele debuterende auteurs hebben na een publicatie op DIG hun werk verder kunnen verdiepen en een boekcontract getekend. Voor (literair) programmamakers is DIG een rijke bron van ideeën en namen om in de gaten te houden. 

Om zo toegankelijk mogelijk te blijven voor al onze bezoekers, kiest DIG ervoor om haar inhoud gratis aan te bieden. We vinden het belangrijk dat het platform als open en levend archief dient en al haar lezers kan inspireren.

Hoewel DIG een vierjarige subsidie (2021-2024) ontvangt van het Nederlands Letterenfonds, kunnen donaties de toekomst van DIG verzekeren. De redactie werkt onbezoldigd en auteurs ontvangen voor hun publicaties een bescheiden vergoeding. Om ons werk mogelijk te blijven maken, en daarmee het literaire veld te blijven versterken en vernieuwen, verwelkomen wij donaties van harte.
 
Iedere bijdrage is welkom - eenmalig of structureel. Uw donatie kunt u storten op bankrekening NL80 RABO 3178 1405 65 ten name van "Gids Fonds" en onder vermelding van "DIG", of door toezending van een machtiging voor periodieke schenking. Stichting De Gids is een culturele ANBI-instelling, wat betekent dat uw donatie is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Het bestuur van Stichting De Gids is onbezoldigd.

Mocht u geïnteresseerd zijn en graag nadere toelichting ontvangen van onze redactiecoördinator Lars Meijer, en De Gids-redactiesecretaris Maria van Dordrecht, dan bent u op afspraak zeer welkom aan het redactieadres aan Singel 464, 1017 AW Amsterdam. Lars Meijer is te bereiken via webredactie@de-gids.nl en Maria van Dordrecht via redactie@de-gids.nl.
 
ANBI-gerelateerde informatie

NB: Stichting De Gids heeft sinds januari 2009 de culturele ANBI-status, waardoor uw gift van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken. 
 
Fiscaal nummer: 8167 62910
KvK-nummer: 4119 7538