Lopende zaken 2021

Geluid & Poëzie / 06.04.21

Wat kwam bovendrijven

Pelumi Adejumo, Loïs Spelier

Wat kwam bovendrijven
Sanam Khatibi - Days and Days without Love

Veren van een raaf
Vliegende kippen
Een duif die mensen voedt
De gelijkenis van de verloren zoon
De herinnering aan een droom
             Zes keer ben ik vermoord
Een kast opgehoopt met botten van een man, zwart
En met zwart bedoel ik zijn lichaam geen metafoor voor onheil
Zoals de vrouwen van Khatibi wit
                       sneeuwwit als in slinks niet puur
Drie lijken van hazen
             Opgestapeld
Ingewanden in een potje
             Wat bijna klinkt als vloeken
Mijn zus die haar gesneuvelde vlechten conserveert
In een AH tas onder haar bed
Wanneer het zich voordoet brengt ze hen terug tot leven

A ni ohun asiri
        Zingt een uil in het holst van de nacht

Het is niet letterlijk bedoeld, het is ook niet bedoeld als metafoor
Net zo goed kan het een kakkerlak zijn
Ik maak er een kakkerlak van

A ni ohun asiri
        Zingt een kakkerlak in het holst van de nacht

Er zijn dromen waarin ik mijzelf ontstijg
En eindelijk mijn ware incarnatie ontdek
Maar ik stap op een hamster
Die haar weg niet verloor
Nu ben ik op zoek naar een hamster
Ik vind haar onder mijn voet
        We houden vast aan elkaars hand

Niet alles kwam bovendrijven
Er zijn nog altijd dingen bedekt

A ni ohun asiri

Mijn taal biedt geen doorgang tot onderhuids inzicht
Ook is het geen metafoor voor onheil
In mijn dromen is er geen taal
En met taal bedoel ik barrière
Er zijn dingen bedekt, nog steeds
Ik moet de ingewanden ontleden
Mijn vingers worden klam als na het spelen met m’n poes
        Dat was geen diss, echt niet

Not me but a friend of mine, whom I am as well, can get real mad. So mad he could destroy a town. I change it to another street or town, so I won’t die. It’s not happening here. The government knows, and keeps and guards my friend because he is a weapon. At a certain point they will use his anger for their gain.
        I want mummy to go to olopa but she tells me she can’t. I tell her we are innocent and she tells me A ni ohun asiri. Some secrets are as sand to tuck you in at night.


What has surfaced

Sanam Khatibi - Days and Days without Love

The feathers of a raven
Flying chickens
A pigeon that feeds human beings
The parable of a lost son
The memory of a dream
        I am murdered six times
A closet stacked with bones of a man black
And by black I mean his body not a metaphor for doom
        Just like the women of Khatibi white
                snowwhite as in deceitful not pure
Three corpses of hares
        Piled
Guts in a bowl
        Which honestly just sounds like a swear
My sister who preserves her fallen braids
In an Albert Heijn bag underneath her bed
Whenever she’s in need she brings them back to life

A ni ohun asiri
        Sings an owl in the pit of the night

It is not meant literally it is also not a metaphor
It could also be a cockroach
I’m gonna make it a cockroach

A ni ohun asiri
        Sings a cockroach in the pit of the night

There are dreams where I rise above myself
And finally discover my true embodiment
But I step on a hamster
Who had not lost her way
Now I am in search of a hamster
I find her underneath my foot
                We hold hands

Not all has surfaced yet
There are still things hidden

A ni ohun asiri

My language is not a portal to hypodermic understanding
Nor is it a metaphor for doom
There is no language in my dreams
And by language I mean barrier
There are things hidden, still
I have to prob into the guts
My fingers become sticky like after fumbling my pussy
        That wasn’t a diss at all

Niet ik maar een vriend van mij, die ik ook ben, kan heel boos worden. Zo boos hij zou een stad kunnen vernietigen. Ik maak er een andere straat of stad van, zodat ik niet doodga. Het gebeurt niet hier. De overheid weet dit en bewaart en beschermt mijn vriend omdat hij een wapen is. Ze willen op een gegeven moment zijn woede gebruiken hun strijd te winnen.
        Ik wil dat mama naar de politie gaat maar ze zegt dat dat niet kan. Ik zeg dat we onschuldig zijn en ze vertelt me A ni ohun asiri. Sommige geheimen zijn als zand om je in te stoppen s’ nachts.

Pelumi Adejumo (1998) schrijft, fotografeert en zingt. Ze studeert Creative Writing aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en werd begin 2020 door NRC Handelsblad geselecteerd als een van de 101 veelbelovende kunstenaars in de Lage Landen. Eerder schreef ze voor Revisor, Hard//Hoofd en Mister Motley

Meer van deze auteur

Loïs Spelier is geluidskunstenaar.

Meer van deze auteur