Psychedelica - Archaic Revival

Redactioneel / 11.04.23

Psychedelica

Archaic Revival

DIG Redactie

In de ‘druggy techno-twenties’ beleven bewustzijnsverruimende middelen een hausse: microdosing lsd, ayahuasca-reizen naar Peru, de businessmen’s trip met DMT in een hotelkamer, et cetera. Er wordt volop interdisciplinair onderzoek gedaan naar psychedelica, die opnieuw worden geëvalueerd vanwege hun therapeutische effecten. Maar wat gaat er verloren bij de omzetting van transpersoonlijke, onuitsprekelijke psychedelische ervaringen naar de conventies van de wetenschap? En waar zijn met medicalisering en mainstreaming het weirde en het subversieve gebleven?

Midden in de psychedelische renaissance doen literair tijdschrift De Gids en literair internettijdschrift DIG verslag van een collectieve trip. Onder de bezielende leiding van gastredacteur en filmmaker Maartje Nevejan hield een groep redacteuren en medewerkers van beide tijdschriften een psychedelische sessie met ademwerk en truffels, waarvoor dank aan Kokopelli, Amsterdam. We vroegen ons af welke relaties er bestaan tussen taal en bewustzijn(sveranderingen). De psychedelische ervaring is een perceptie op de grens van het menselijke. Psychedelisch betekent letterlijk: de geest, ziel of mind manifesteert zich. Taal schiet daarbij notoir tekort. Ook achteraf kan er over de vaak verkregen levensveranderende inzichten nauwelijks worden gesproken.

Zulke ervaringen zijn echter niet voorbehouden aan gebruikers van bewustzijnsverruimende middelen, en niet beperkt tot het moment van de trip. De experimenten van sommigen laten bovendien sporen na bij andere niet-gebruikers. Nog resterende inheemse culturen leren: taal is het filter waardoor de ziel van een samenleving de materiële wereld bereikt. Om wat voor taal vragen psychedelica? Wanneer is iets precies psychedelisch? Kan taal zelf zulke ervaringen opwekken? Wat zijn de lessen van de sixties? En zijn er gevaren bij de huidige revival?

We vroegen schrijvers, dichters, denkers, kunstenaars en lezers om hun ideeën en tripverslagen, ook voor het doorgroeiende dossier op www.de-internet-gids.nl. Zij delen hun perspectieven: onder andere die van de ongelovige, de muurbloem, de tripsitter, de vodou-priesteres, de wetenschapper, de gebruiker en de scepticus. De Gids en DIG sluiten aan bij een inmiddels lange traditie van literaire werken óver en ónder invloed en in de geest van psychedelica. Dit dubbeldossier doet verslag van de zoektocht naar een nieuwe taal.

Asha Karami (redacteur DIG), Edzard Mik en Dirk Vis (redacteuren De Gids) en Maartje Nevejan (gastredacteur) namens beide redacties