Wortels Sporen Velden

Poëzie (& ingesproken) / 12.12.22

F11

Samuel Vriezen

Entre-capture, etudes naar Isabelle Stengers en anderen


iets verzet zich,
blijft, eigen,
duister, al vonkt


alles bij treffen, als
een [ik] een rivier
oversteekt, waar,


gereed, een [jij] staat,
en strijd breekt
los, of een tasten naar


band, want wie de ander ont-
vangt als heerser
wordt hoeder, zo zet


het veld zich voort
met ander hoofd, vreemd
blijft het, soeverein,


de jacht van een
grote kat, wie
wie ziet, [ik


of jij] maakt het
verschil, maakt zich
meester, moet terrein


ontwaren maar ziet
alles van de ander
niet, iets mist, vriend


of vijand, iets verzet
zich tegen dit
verschil, de baan


van wat [jij op ik af-]
schiet, de lanslengte,
de tafel [tussen


ik en jij], de taal
die vertaald moet en wie
of wat doet dat, de mist


van het veld die [ik]
onttrekt, wat raakt wat
als [jij] schiet, wat


valt, rangen erachter dringen
erover en in modder
stikt, geharnast, [ik],


wordt veld, compost, wordt deel
van een behouds-
wet, stof tot voort-


zetting van beweging, met
andere vormen, [ik
wordt jij], [jij


eet ik], wederzijds
de vangst, cyclus oplos-
baar, tijd om-


keerbaar, maar het veld
verzet zich, een derde,
duister, stoort


elke rekening, trekt vreemd
aan, al meer in-
formatie ont-


breekt, dans van minstens
drie waar [ik met jij]
elk probleem in uit-


werkt, dit belooft
een universele machine,
een algemeen


gedrag, voorbij
symmetrie, voorbij behoud,
marges af


te schatten, waarde
nog te winnen, nog
potentieel


in het veld, is iets
dat nog niet af is
gesproken, duister,


dus, en plek laat, uiterst
fragiel, want als [jij
aan ik] iets vraagt


of biedt ontkiemt
een wereld, wordt mis-
stand mogelijk,


lukraak scheppend geweld
van de grond-
vestende afspraak,


begin van ont-
ginning, dan wordt
het veld werk-


plek, waar [ik voor jij]
iets het duister uit-
werkt of [jij


voor ik] de onder-
scheiden aanscherpt van
al wat er leeft, voor-


barig wij, dit
voor te blijven vergt
een vlucht terug, ver-


blijf op on-
gecontacteerde plek,
verzet tegen te zien


zijn of voortzetting
van zichtbaarheid met
andere ogen, als


van woudmeesters, een ont-
zien, wildstand
als inzicht, of


schuilt achter [ik],
achter [jij] een witte
geest met een voor-


stel, in droom samen-
gekomen blik, tot wij
te verstrengelen, af-


spraak, zelf duister, [ik ⊗ jij]
golvend, het veld ooit
gevolg, nu mistig nog,


verzet op drift, niet
lokaal, relatie
virtueel, hier valt


een deal te sluiten, en
wereld moet emaneren,
tussen ons uit, vijand-


vriendschap, met geheim-
taal aan de droom ont-
sprongen, innig


circuit, direct stroomt
informatie in
[jij ⊗ ik] rond,


nog zonder toe-
passing, afstand nog
niet ontrold, halve


woorden, nog buiten
contract, symmetrie
aan ruil vooraf, alsof


alles nog kan
komen, zo ont-
staat wat waar is,


slechts te spreken van-
uit onzekere positie,
[ik ⊗ jij] in spiegel


in wereld in
oog in oog
in wereld in


spagaat in [jij ⊗ ik],
ons moment on-
beslist, slechts waar


te zeggen, te ont-
ketenen, alles
kan nog komen,


maar er dreigt staat, in-
storting van symmetrie,
apparaat met eigen-


waarden, [ik ⊗ jij] ont-
eigend, afstand in-
gepast, waarde toe-


gemeten, dan speelt
expertise op, moet
de een meer dan de ander


weten, wat zich in
de droom uitspreekt
kan ontsleuteld, vriend-


vijand, met wie zich
te verbinden ter
bescherming van wat


duister was, grenzen
te leggen, plek
in te ruimen, verzet


op gang, als de mist in-
stort, [jij ⊗ ik] verder
veld treft, uiteen-


valt en apart zich
voortzet met andere
verstrengeling, dan


blijft zich iets
verzetten, al
moet schuld aan-


vangen, door geesten
getekend, alles om-
vat zij niet, wat


[ik met jij] heeft gezien
blijft aandringen, op-
staan, zich ont-


lenen, iets golft onder
elke kennis voort, niet
te verplichten, vlucht


steeds naar voren, er
is resonantie, voor-
bij verbintenis, zo


breidt het veld zich uit, elk
nieuw lichaam voegt
wortels toe, lost


meer op, animeert, het veld
ontfermt zich, als nu [ik
naar jij] zoekt moet dit


in mist, stemloos, deel
van [jij] dat wereld
werd, herbegin, met


grond vergroeid, [jij-jaguar]
of [ik-kreek], wil geweld op
afstand houden, heiligen


wat heerst, zodat
het ons niet dwingt deel
te nemen aan machts-


vertoon of kan ont-
kennen wat duister blijft,
ondergronds, on-


gegrond, microbe, worm, mineraal,
schimmel bij de wortel,
een groot transport dat


alles gaande houdt, waarin
elkeen iets is, woon-
achtig, hier-achtig,


in niches, nooit geheel
gekend, slechts in
feilbare modellen


die [jij] met tact moet
opstellen valt
te gokken hoe


een [ik] zich gedraagt, elke
voorspelling kan
ontsteld, vangst is


wederzijds, gebied
gedeeld, baan
niet precies


berekenbaar, elk treffen
schept een overschot
dat bindt, dus


heeft tijd een pijl, zolang
evenwicht op afstand
blijft ontwikkelt


[ik met jij] steeds
nieuwe structuur, die
het veld steeds anders


afgraast, gelijk-
maakt, tot het vruchtbare
stuk schaars wordt of


er een ander kruid
gaat groeien, nog niet
bruikbaar, dan is


het veld ontaard, [jij]
ingeperkt of
[ik] ontworteld,


moet tussen ons de taal
herschikt, is er meer
asymmetrie om


weg te werken, elk
nieuw probleem zet
rijkdom voort


met andere reacties,
schept nieuw verschil, nieuw
verzet, of hoop, ooit


was zuurstof te veel, toen
groeide [jij ik in], bracht
ademtechniek aan,


nieuw gebruik, zo blijft
symbiose een geheim-
zinnige optie, uit-


wisseling in duister,
ontluistering van
zelf, een caccia


die soeverein relaties
legt, het veld in-
richt dat ons innig


vreemd houdt, een probleem
stelt, maakt dat
[ik en jij] elkaar


gaan ontmoeten, dan volgt
alles uit het treffen,
stort in of breekt


los, aanbod van vraag en
antwoord, doet kennis op
of verwoest, alles


vonkt, tijdig, en iets ver-
zet zich, zet zich
in ander duister voort

Samuel Vriezen is dichter en componist. In 2019 ging in Parijs zijn opera What Happened. Plays in première, een samenwerking met librettist Adam Frank naar teksten van Gertrude Stein, uitgevoerd door Ensemble Dedalus en met Aurélie Nyirabikali Lierman in de hoofdrol. Nu werkt hij gestaag aan zijn tweede dichtbundel.

Meer van deze auteur